Başkanvekili: Cemalettin Türk
Genel Sekreter: Gökay Civelek
As Başkan: Mahir Akdere
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Selim Yurdakul
İdari ve Mali İşlerde Görev Alanlar: Erdem Gündoğdu, Avni Bacaksız
Futbol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Coşkun Postacı
Futbol Şubesinde Görev Alanlar: Yılmaz Keskin, İlhan Telci, Hakan Sapmaz, Uğur Daş, Ersun Çakır, Metin Günsoy, Engin Sökmez
Basketbol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Bahri Arslan
Basketbol Şubesinde Görev Alanlar: Özkan Gündüz, Suat Yanık, Kemal Irmak, Adnan AlparslaN
Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Selami Gürsoy
Voleybol Şubesinde Görev Alanlar: İrfan Öksüz, Nihat Araç, Basın Sözcüsü: Sezgin Yaşar
Sosyal Medya ve İletişim Sorumlusu: Onur Arslan, Engin Sökmez
Sağlık İşleri: Eyüp Çamcı, Suat Yanık
Taraftar ve Derneklerden Sorumlu Başkan; Hakan Sapmaz ve Başkan Yardımcısı: Mustafa Boran